در حال انتقال به آدرس درخواستی

تولید نفت160هزاربشکه‌ افزایش یافت/احتمال امضای قرارداد جدید باچین