در حال انتقال به آدرس درخواستی

لحظه به لحظه | با هدف افزایش ظرفیت تولید تا ٥٠ میلیون تن/ هلدینگ خلیج فارس ١٠ مجتمع جدید پتروشیمی...