در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - روانچی: اگر آمریکا در عمل به تعهد خود پایبند نباشد ما هم تعهداتمان را در برجام نقض...