در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزارت صنعت برای خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا چه دلایلی دارد؟