در حال انتقال به آدرس درخواستی

مدیرعامل ایران خودرو دیزل خبر داد: تولید انبوه وانت «آرنا» با موتور جدید