در حال انتقال به آدرس درخواستی

روسیه 100 فروند «سوخو سوپرجت» به ایران تحویل می‌دهد