در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - وزیر نفت: هزینه پروژه‌ها با لغو تحریمها نصف می‌شود