در حال انتقال به آدرس درخواستی

مدیرعامل کنتورسازی در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد وعده پرداخت مطالبات سهامداران تا مجمع امسال