در حال انتقال به آدرس درخواستی

نفت تمام معادلات بودجه را بر هم زد/ دولت چگونه می‌تواند سختی‌های اقتصاد 95 را پشت سر گذارد؟