در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - ایمیدرو و دانیلی ایتالیا، «پرشین متالیک» را در چابهار تاسیس می کنند