در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - مهم‌ترین محورهای اظهارات زاکانی درباره «پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی»...