در حال انتقال به آدرس درخواستی

قیمت نفت به 36 دلار سقوط کرد/ کمترین قیمت 11 سال گذشته