در حال انتقال به آدرس درخواستی

تفاهم‌نامه احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با مپنا امضاء شد - گروه مپنا