در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - گلایه‌های رئیس جمهور از بدبین‌ها و بدگمان‌ها به مذاکرات هسته‌ای