در حال انتقال به آدرس درخواستی

رئیس کنفدراسیون صنایع ایتالیا اعلام کرد کاهش حجم تجارت‌ ایران و ایتالیا در 5 سال اخیر/ قرارداد ساخت...