در حال انتقال به آدرس درخواستی

سخنان منتشرنشده هاشمی رفسنجانی در سال91 از قول ظریف در باره مذاکرات هسته ای