در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - کری پس از دیدار با ظریف: بانک‌ها و موسسات مالی از معامله با ایران نترسند