در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - بانک مرکزی: نرخ تورم آذرماه به 13.7 درصد کاهش یافت