در حال انتقال به آدرس درخواستی

رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا به فارس خبر داد نشست خودروسازان ایتالیایی دوشنبه آینده در ایران...