در حال انتقال به آدرس درخواستی

نخستین واحد پالایشگاهی فازهای 20 و 21 به بهره برداری می‌رسد