در حال انتقال به آدرس درخواستی

فارس گزارش می‌دهد رکود صنعت خودرو با حمایت 2500 میلیاردی هم رفع نشد/ تصمیم‌گیران اقتصادی دولت چه...