در حال انتقال به آدرس درخواستی

چرا دلار "احتمالا" تا مدتی از 3500 تومان پایین تر نمی آید؟ داستان "حسن" و دلار...