در حال انتقال به آدرس درخواستی

اظهارات متناقض از سخنگوی کاخ سفید مشارکت ایران برای حل بحران سوریه ضرروریست/ تهران به حمایت از...