در حال انتقال به آدرس درخواستی

فارس گزارش می‌دهد مجلس هم اراده جدی برای اصلاح نظام بانکی ندارد/ جلسه کمیسیون اقتصادی به حد نصاب...