در حال انتقال به آدرس درخواستی

فارس گزارش می‌دهد اعتراض کارکنان پتروشیمی‌های هلدینگ خلیج‌فارس به ابهام در وضعیت استخدامی