در حال انتقال به آدرس درخواستی

نگاه ایران به روسیه نگاهی بلندمدت و راهبردی است/ شرط همکاری نفتی با روس‌ها