در حال انتقال به آدرس درخواستی

دعوتنامه خودروسازان دنیا برای «پرزیدنت روحانی»/ آیا روحانی از تعرفه صفر خودرو سخن می گوید؟