در حال انتقال به آدرس درخواستی

فارس گزارش می‌دهد برخی از اعضای هیات مدیره 6 پالایشگاه به دلیل دریافت حقوق نامتعارف تغییر کردند