در حال انتقال به آدرس درخواستی

با صدور اطلاعیه بانک مرکزی و وزارت صنعت اجرای طرح خرید کالای ایرانی آغاز شد