در حال انتقال به آدرس درخواستی

موافقت اولیه بانک جهانی برای پرداخت 2 میلیارد دلار وام به بخش خصوصی ایران