در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - بازگشت سفیر ایران در امارات به تهران/ کاهش تعداد دیپلماتهای ایرانی به 15 نفر