در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - الزام فروش اموال ایران خودرو و سایپا/ سهام بانک پارسیان واگذار می شود