در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری بین المللی تسنیم - قرارداد ساندرو قبلا تنظیم شده بود؛ در آینده سخت‌گیری بیشتری می‌کنیم