در حال انتقال به آدرس درخواستی

چرخش 180 درجه ایی بورس در 30 دقیقه اول + دلایل برگشت بازار