در حال انتقال به آدرس درخواستی

لغو مصوبه تاثیر 25 درصدی معدل در کنکور و نفس راحت کنکوری ها/ تکلیف آزمون سراسری سال 95 چیست؟