در حال انتقال به آدرس درخواستی

میانگین قیمت نفت امسال 40 تا 50 دلار خواهد بود - شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی - شانا نیوز