در حال انتقال به آدرس درخواستی

حملات بی سابقه در فرانسه / یک گروگان گیری، دو تیراندازی و دو انفجار / دست کم صد و چهل و نه نفر در...