در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایتالیا پول خرید ایرباس‌های ایران را تضمین کرد/ پرداخت اقساط 20 ساله