در حال انتقال به آدرس درخواستی

،عرضه 80 هزار تن تختالC و شمش بلوم شرکت فولاد خوزستان در تالار محصولات صنعتی و معدنی