در حال انتقال به آدرس درخواستی

پایان هفته سرخ بورس با سقوط شاخص به کانال 79 هزار واحدی