در حال انتقال به آدرس درخواستی

نفت ایران در آستانه ورود به کانال 30 دلاری/احتمال آشتی ایران، روسیه و عربستان