در حال انتقال به آدرس درخواستی

آنا | بابک زنجانی به جای دفاع، تهدید کرد؛ اذیتم کنید، اذیت‌تان می‌کنم/ شما به من نمی‌رسید