در حال انتقال به آدرس درخواستی

عده‌ای مرفه که حتی یک شهید نداده‌اند اما همه‌ امکانات را دارند، به دشمن گرا می‌دهند / از آخوندهایی...