در حال انتقال به آدرس درخواستی

مقام معظم رهبری رای دادند/همه آنها که ایران را دوست دارند، رای دهند/برای حضور در انتخابات پیشروباشید