در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر اقتصاد بابت حقوق نجومی عذرخواهی کرد/ خبری از عذرخواهی بورسی ها نیست