در حال انتقال به آدرس درخواستی

قیمت نفت با معقول شدن رفتار فعالان افزایش یافت / ادامه سیر صعودی طلا