در حال انتقال به آدرس درخواستی

رئیس فدرال رزرو آمریکا: قیمت نفت در 50 دلار تثبیت می‌شود