در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری بین المللی تسنیم - بدهی‌ دولت به بانک‌ها را با دلارهای آزاد شده می‌پردازیم