در حال انتقال به آدرس درخواستی

مدیرعامل شرکت ملی نفت به فارس خبر داد راه‌اندازی فاز 20 و 21 پارس جنوبی در تابستان 95