در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - رویترز: آزادی نیروهای آمریکایی پس از رایزنی‌های فشرده /واشنگتن‌نمی‌خواست خبر...